NB Invest
Vaš posrednik u osiguranju.

Reč direktora

NB Invest je osnovan 2013. godine i danas predstavlja jednog od vodećih posrednika u osiguranju na domaćem tržištu. Svoju delatnost vršimo u skladu sa propisima i pravilima Narodne banke Srbije, kao domaćeg nadzorno - regulatornog tela. Svi zaposleni koji sarađuju sa klijentima poseduju licencu za obavljanje poslova posrednika u osiguranju.

Mereno sumama osiguranja, naša kompanija uspešno plasira preko jedne milijarde eura neživotnih osiguranja kod domaćih osiguravajućih društava. Ovako veliki portfelj omogućava nam da našim klijentima obezbedimo optimalne osiguravajuće uslove, adekvatna pokrića i povoljnu cenu osiguranja.

Imamo zaključene ugovore o posredovanju sa svim domaćim društvima za osiguranje. Osiguravači ukazuju posebnu pažnju našim klijentima, što je rezultiralo zaključenjem mnogih višegodišnjih polisa osiguranja. Ponosni smo na uspešnu saradnju sa velikim brojem renomiranim domaćih i stranih kompanija koje su nam ukazale svoje poverenje.

U osiguravajućim poslovima za klijenta uvek nastojimo da kvalitetno definišemo rizike koji okružuju njegovo poslovanje, a kasnije da pronađemo adekvatno osiguravajuće pokriće. To nam je usvojen standard u poslovanju i po tome smo stekli prepoznatljivo ime na domaćem tržištu.

S'poštovanjem,
Božidar Todorović dipl.ecc
Generalni direktor

Naš tim

NB Invest zapošljava visokoobrazovane, profesionalne i iskusne kadrove u oblasti osiguranja. Svi zaposleni koji sarađuju sa klijentima, poseduju odgovarajuću licencu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posrednika u osiguranju.

Dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u osiguranju, poslovni i profesionalni ugled koji poseduju, apsolutni su garant kvaliteta pruženih usluga našim klijentima.

5000+

ugovorenih polisa
osiguranja

100+

uspešno osiguranih
klijenata

Poslovni potencijal

Posedujemo preko 100 ugovora o posredovanju, zaključenih sa klijentima kao i ovlašćenja po tom osnovu. Imovina klijenata koja je preko nas osigurana prelazi iznos od 1 milijarde eura.

Prema prihodu i obimu prometa na godišnjem nivou, pripadamo grupi od 5 najuspešnih domaćih brokerskih kuća. Planiramo da u narednih pet godina budemo vodeća posrednička kompanija u oblasti osiguranja. Mislimo da će tome doprineti naš princip poslovanja, koji kaže da je svaki klijent podjednako važan i da mu stoga naš tim posvećuje dovoljno pažnje i predusretljivosti.

1+

miljarda eur
vrednost osigurane
imovine

750+

miliona rsd
vrednost ugovorene
premije

Referenc lista

Listu naših referenci čine renomirane domaće i internacionalne kompanije, državna preduzeća i ustanove, univerziteti i naučne ustanove, zdravstveni centri, veliki trgovački lanci, veliki proizvodno-prerađivački sistemi, građevinske i montažne firme, privatnici itd.

Obim poslova osiguranja usmeren je najvećim delom na imovinu i imovinska prava klijenata, a manjim na zdravstveno i penziono osiguranja.

Klijenti koji nam ukazuju poverenje uglavnom pripadaju grupama srednjih i velikih preduzeća, ali tu su i manja pravna, odnosno fizička lica, koja imaju potrebe za stručnom asistencijom kod ugovaranja svih vrsta osiguranja.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Partneri u osiguranju

Sarađujemo sa svim društvima za osiguranje u Republici Srbiji i zajedno sa njima nastojimo da posvetimo punu pažnju našim klijentima.

Spisak osiguravajućih društava sa kojima imamo sklopljene ugovore o posredovanju je dokaz naše opredeljnosti da klijentu pružimo sveobuhvatan i širok dijapazon ponuda.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
up